Tuổi hợp, tuổi xung, cách tính như thế nào?

Tuổi hợp, tuổi xung, cách tính như thế nào?

Gần đây rất nhiều người bạn Tân Dậu của tôi than phiền về việc khó tìm người “hợp tuổi”, lên internet tìm thử thông tin tôi tìm được bài này, thấy hay hay post lên đây cho mọi người tham khảo, bạn nào nghiên cứu thấy thích thì mừng. Nếu không, thì cũng đừng bận [...]