Xem Tang Chế

Xem Tang Chế

Tang chế là việc không ai muốn, nhưng chuyện đó trước sau gì cũng sẽ sảy ra bởi theo quy luật “Hữu sinh, hữu tử” của nhà Phật. Việc xem Tang Chế giúp chúng ta tránh được những rủi ro sau “vận áo xám” đem lại. Do đó, chúng ta không nên coi đây là [...]