Duyệt theo ngày Tháng Bảy 4th, 2011

Ý nghĩa Bát Cung

Ý nghĩa Bát Cung

Hiểu được ý nghĩa của bát cung sẽ rất hữu ích cho bạn trong nhiều lựa chọn. Ví dụ như chọn quần áo theo bát cung, phân tích tuổi theo bát cung, sắp đặt vị trí nhà cửa nội thất…v…v.. -         Cung Sinh khí (Seng Qi): (Thuộc sao Tham Lang, rất tốt) chủ việc vượng [...]

Ứng dụng của bát quái trong phương hướng Địa Cát

Ứng dụng của bát quái trong phương hướng Địa Cát

Tây Bắc Tây Tây Nam Nam Đông Nam Đông Đông Bắc Bắc Càn Đoài Khôn Ly Tốn Chấn Cấn Khảm Càn Phục Vị Sinh Khí Phúc Đức Tuyệt Mạng Hoạ Hại Ngũ Quỷ Thiên Y Lục Sát Đoài Sinh Khí Phục Vị Thiên Y Ngũ Quỷ Lục Sát Tuyệt Mạng Phúc Đức Hoạ Hại Khôn [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: