Duyệt theo ngày Tháng Bảy 20th, 2011

Vì sao người xưa chỉ chọn 12 con vật?

Vì sao người xưa chỉ chọn 12 con vật?

Việc lựa chọn và xếp thứ tự 12 con vật được căn cứ vào thời gian hoạt động mạnh của các con vật tiêu biểu cho từng loại, mà chọn ra các thứ hạng tương ứng theo chu kỳ 12 thời khắc trong ngày (1 thời khắc tương đương 2 giờ):     – 11 giờ [...]

Thuật 12 con giáp và ý nghĩa từng con giáp.

Thuật 12 con giáp và ý nghĩa từng con giáp.

 Từng mỗi con giáp,người ta đúc kết được ý nghĩa về nó.Khi con người sinh ra vào năm nào của con giáp gi?sẽ biết được phần nào tính cách của con người đó.Phong Thủy Địa Cát Mai Văn Sinh xin giới thiệu cho các bạn tham khảo thêm các tính cách được coi là cố [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: