PHƯƠNG PHÁP SINH TRAI HAY GÁI?

PHƯƠNG PHÁP SINH TRAI HAY GÁI?

  Xem tuổi cha và mẹ là chẵn hay lẻ, xem tháng thụ thai là chẳn hay lẻ rồi sẽ tính ra ngay:   2 chẵn 1 lẻ = con trai 2 lẻ 1 chẵn = con gái   Nhưng nếu 3 chẵn = con gái                      3 lẻ = con trai   Ví dụ: cha [...]