Duyệt theo tháng Tháng Hai, 2012

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ trong năm 2012, xem bói, coi bói, bói toán 2012. 1. Tuổi Giáp Ngọ: 59 tuổi ( sinh từ 3/2/1954 đến 23/1/1955 ) Sa Trung Kim ( Vàng trong Cát ). Nam Mạng : Hạn [...]

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi. Luận đoán và phân tích ngắn gọn cho cả nam mạng và nữ mạng năm 2012. 1. Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên Núi ) [...]

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất cho nam mạng và nữ mạng. Xem bói, xem tử vi, coi sao, giải hạn. 1. Tử vi tuổi Giáp Tuất, trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên Núi) 19 tuổi [...]

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Quý Dậu, Tân Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Bính Dậu, Kỷ Dậu trong năm Nhâm thìn (năm 2012). Tổng luận cho nam mạng và nữ mạng. 1. Tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2012 – năm Nhâm Thìn: 68 tuổi (sinh từ 13/2/1945 đến [...]

Xem bói tuổi Thân năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Thân năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Thân năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân. Coi vận mệnh, giải hạn, đoán sao, tử vi 2012. 1. Tử vi 2012 – Tử vi tuổi Giáp Thân trong năm Nhâm Thìn: 69 tuổi ( sinh từ 25/1/1944 đến 12/2/1945 ) Tuyền Trung [...]

Xem bói tuổi Mùi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Mùi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Mùi năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi. Xem bói, xem tử vi, coi vận hạn 2012. 1. Tử vi tuổi Ất Mùi 58 tuổi Nam Mạng : Hạn Thái Bạch thuộc Kim cùng hành với Mệnh+ Kim khắc Ất ( mộc ) [...]

Xem bói tuổi Tỵ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tỵ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tỵ năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ. Xem bói coi bói xem tướng năm 2012, năm nhâm thìn, xem tử vi, tử vi 2012. 1. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ: 48 tuổi ( sinh từ 2/2/1965 đến 20/1/1966 ) Phú Đăng [...]

Xem bói tuổi Thìn năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Thìn năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Thìn năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Bính Thìn, Canh Thìn, Mậu Thìn, Giáp thìn trong Năm Nhâm Thìn 2012. Coi tử vi, coi bói, xem tướng 2012. 1. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong năm Nhâm Thìn: 49 tuổi ( sinh từ 13/2/1964 đến 1/2/1965 ) Phú đăng Hỏa (Lửa Đèn). [...]

Xem bói tuổi Mão năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Mão năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Mão năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Quý Mão,Tân Mão, Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão. Coi bói, xem tử vi, xem tướng năm Nhâm Thìn năm 2012. 1. Tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2012: 38 tuổi ( sinh từ 11/2/1975 đến 30/1/1976 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối [...]

Xem bói tuổi Dần năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dần năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dần năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Nhâm Dần, Canh Dần, Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần trong năm 2012 năm Nhâm Thìn. Xem bói coi bói xem tướng. Tử vi các tuổi, tử vi trọn đời.1. Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn: 39 tuổi (sinh từ 23/1/1974 đến [...]

Xem bói tuổi Sửu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Sửu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Sửu năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Kỷ Sửu, Ất Sửu, Bính Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu. Coi bói phong thủy tướng số tử vi của tuổi Sửu trong năm Nhâm Thìn 2012 1. Xem tử vi tuổi Ất Sửu trong năm 2012: 28 tuổi ( sinh từ 21/1/1985 đến 8/2/1986 ) [...]

Xem bói tuổi Tý năm Nhâm Thìn 2012 (091291690 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tý năm Nhâm Thìn 2012 (091291690 – 01699595790)

1. Tử vi tuổi Giáp Tý trong năm 2012: 29 tuổi ( sinh từ 2/2/1984 đến 20/1/1985) Hải Trung Kim ( vàng dưới Biển ). Nam Mạng : Hạn Thổ Tú hành thổ hợp mạng kim : Tâm trí bất an, đi tới đâu cũng không vừa ý, dễ có bất hòa với mọi người [...]

Tìm Hiểu Về Kim lâu và Hoang ốc

Tìm Hiểu Về Kim lâu và Hoang ốc

Mọi thứ lý thuyết, mọi cái học hành mà chỉ để đó thì là vô bổ. Dịch học cũng thế. Nếu chỉ để biết, để sợ một cách vô lý hoặc tin tưởng một cách mù quáng thì nó không ý nghĩa. Cần biết áp dụng nó trong thực tế đời sống, giúp cho mình, [...]

Các phương pháp tính tuổi kim lâu

Các phương pháp tính tuổi kim lâu

Ngày nay nhờ kinh tế ngày càng phát triển , cuộc sống của mỗi gia đình cũng được cải thiện . Việc xây dựng một ngôi nhà khang trang được thuận lợi mọi bề thiên thời , địa lợi , nhân hoà là việc lớn hệ trọng của một đời người . Nên có lẽ [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: