Duyệt theo ngày Tháng Hai 28th, 2012

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Ngọ năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ trong năm 2012, xem bói, coi bói, bói toán 2012. 1. Tuổi Giáp Ngọ: 59 tuổi ( sinh từ 3/2/1954 đến 23/1/1955 ) Sa Trung Kim ( Vàng trong Cát ). Nam Mạng : Hạn [...]

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Hợi năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi. Luận đoán và phân tích ngắn gọn cho cả nam mạng và nữ mạng năm 2012. 1. Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên Núi ) [...]

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Tuất năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất cho nam mạng và nữ mạng. Xem bói, xem tử vi, coi sao, giải hạn. 1. Tử vi tuổi Giáp Tuất, trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên Núi) 19 tuổi [...]

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 (0912916890 – 01699595790)

Xem bói tuổi Dậu năm Nhâm Thìn 2012 các tuổi: Quý Dậu, Tân Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Bính Dậu, Kỷ Dậu trong năm Nhâm thìn (năm 2012). Tổng luận cho nam mạng và nữ mạng. 1. Tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2012 – năm Nhâm Thìn: 68 tuổi (sinh từ 13/2/1945 đến [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: