Duyệt theo ngày Tháng Chín 13th, 2012

Bát hương, việc bốc bát hương và sử dụng bát hương

Bát hương, việc bốc bát hương và sử dụng bát hương

Với người Việt, trong gia đình (ngay cả người theo Công giáo) nhà nào cũng có ban thờ và trong ban thờ một linh vật không thể thiếu được. Đó là bát hương hay bát nhang dùng để cắmcây hương sau khi đã thắp. Nhưng việc bốc bát nhang hay sắp đặt thế nào đâu [...]

Xem tốt xấu ngày giờ mất

Xem tốt xấu ngày giờ mất

Trong ý niệm của Việt tộc thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, và “sống ở, thác về” đồng thời người chết vẫn luôn quanh quẩn phù hộ độ trì cho cháu con. Do vậy dân ta luôn xem trọng việc ngày giờ chết có phạm gì để biết mà tránh hậu họa cho cháu con. [...]

Trùng Tang – Bí Ẩn và Lời Giải

Trùng Tang – Bí Ẩn và Lời Giải

“Trùng tang” là một hiện tượng bí ẩn có thật trong đời sống và gia đình nào không may mắc phải thảm hoạ này thì chỉ còn nước cậy nhờ các pháp sư cao tay. Dân gian bày cách chống trùng Từ quan niệm “trùng tang” có thật, dân gian đã nghĩ ra nhiều cách [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: