Duyệt theo ngày Tháng Mười 7th, 2012

Văn hầu vua Hùng

Văn hầu vua Hùng

Văn hầu vua Hùng Biên Soạn: MAI VĂN SINH ĐT: 0912916890 – 01699595790 WEBSIDE: http://phongthuyhaynhat.com Cung thỉnh mời tổ đất Văn Lang Sách xưa ghi chép rõ ràng Hùng Vương Đại Việt sử bút chương dẫn lục Nước Văn Lang phú túc thịnh cường Trải qua mười tám Vua Hùng Nhân dân no ấm muôn [...]

Văn Hầu Ngọc Hoàng Thượng Đế

Văn Hầu Ngọc Hoàng Thượng  Đế

Văn Hầu Ngọc Hoàng Thượng  Đế Biên Soạn: MAI VĂN SINH ĐT: 0912916890 – 01699595790 WEBSIDE: http://phongthuyhaynhat.com Quản cai Lục giới thần thông Phép thiêng ứng hiện ra đồng tối anh linh Đấng thần tiên thiên đình nhất phẩm Quyền tối cao uy lẫm Linh Tiêu Chân tu lục giới đều yêu Chư thần kính [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: