LÀM SAO CẢM NHẬN ĐƯỢC VONG LINH,NGƯỜI ÂM ĐANG Ở GẦN MÌNH

LÀM SAO CẢM NHẬN ĐƯỢC VONG LINH,NGƯỜI ÂM ĐANG Ở GẦN MÌNH

Vong linh xung quanh ta làm sao nhận biết được bằng mắt thường có cách chi cảm nhận được với họ: 1.nhìn thấy; -bóng trắng hoặc đen di chuyển 2 bên góc mắt. -thấy các hình bóng lạ thường phát ra u tối hoặc sáng hoắc lúc ẩn lúc hiện trong gương,bóng nước, cửa sổ,nghĩa [...]