Cách Xem Nốt ruồi ở tay

Nốt ruồi ở lòng bàn tay báo hiệu về cuộc sống vật chất no đủ của bạn sau này. Còn nốt ruồi trên những ngón tay thì sao nhỉ? 1. Nốt ruồi nằm trong lòng bàn tay Theo nhân trắc học, người có nốt ruồi ở trong lòng bàn tay thường cẩn trọng, suy tính [...]