24 điều kiêng kỵ tuyệt đối không phạm theo dân gian 10-07-2015 14:05

24 điều kiêng kỵ tuyệt đối không phạm theo dân gian  10-07-2015 14:05

24 điều kiêng kỵ tuyệt đối không phạm theo dân gian 10-07-2015 14:05 Không hát khi đi một mình trong đêm Trên đường về nhà một mình trong đêm tối, tuyệt đối không nên hát. Nhiều người cho rằng việc hát lên sẽ giúp bản thân cảm thấy can đảm và đỡ sợ hãi hơn. [...]