Chọn Cung và Hướng Nhà Hợp Mệnh Cung Gia Chủ

  ĐôngChấn Đông NamTốn NamLy Tây NamKhôn TâyĐoài Tây BắcCàn BắcKhảm Đông BắcCấn
CÀN Ngũ QuỷCHÍNH ĐÔNG Hoạ HạiĐÔNG NAM Tuyệt MạngCHÍNH NAM Phước ĐứcTÂY NAM Sinh KhíCHÍNH TÂY Phục VịTÂY BẮC Lục SátCHÍNH BẮC Thiên YĐÔNG BẮC
KHẢM Thiên YCHÍNH ĐÔNG Sinh KhíĐÔNG NAM Phước ĐứcCHÍNH NAM Tuyệt MạngTÂY NAM Hoạ HạiCHÍNH TÂY Lục SátTÂY BẮC Phục VịCHÍNH BẮC Ngũ QuỷĐÔNG BẮC
CẤN Lục SátCHÍNH ĐÔNG Tuyệt MạngĐÔNG NAM Hoạ HạiCHÍNH NAM Sinh KhíTÂY NAM Phước ĐứcCHÍNH TÂY Thiên YTÂY BẮC Ngũ QuỷCHÍNH BẮC Phục VịĐÔNG BẮC
CHẤN Phục VịCHÍNH ĐÔNG Phước ĐứcĐÔNG NAM Sinh KhíCHÍNH NAM Hoạ HạiTÂY NAM Tuyệt MạngCHÍNH TÂY Ngũ QuỷTÂY BẮC Thiên YCHÍNH BẮC Lục SátĐÔNG BẮC
TỐN Phước ĐứcCHÍNH ĐÔNG Phục VịĐÔNG NAMCHẤN Thiên YCHÍNH NAM Ngũ QuỷTÂY NAM Lục SátCHÍNH TÂY Hoạ HạiTÂY BẮC Sinh KhíCHÍNH BẮCKHẢM Tuyệt MệnhĐÔNG BẮCCẤN
LY Sinh KhíCHÍNH ĐÔNG Thiên YĐÔNG NAM Phục VịCHÍNH NAM Lục SátTÂY NAM Ngũ QuỷCHÍNH TÂY Tuyệt MạngTÂY BẮC Phước ĐứcCHÍNH BẮC Hoạ HạiĐÔNG BẮC
KHÔN Hoạ HạiCHINH ĐÔNG Ngũ QuỷĐÔNG NAM Lục SátCHÍNH NAM Phục VịTÂY NAM Thiên YCHÍNH TÂY Phước ĐứcTÂY BẮC Tuyệt MệnhCHÍNH BẮC Sinh KhíĐÔNG BẮC
ĐOÀI Tuyệt MạngCHÍNH ĐÔNG Lục SátĐÔNG NAM Ngũ QuỷCHÍNH NAM Thiên YTÂY NAM Phục vịCHÍNH TÂY Sinh KhíTÂY BẮC Hoạ HạiCHÍNH BẮC Phước ĐứcĐÔNG BẮC
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb