Trùng Tang Và Cách Hóa Giải

Theo tín ngưỡng dân gian: Trùng tang là chêt trùng vào năm tháng ngày giờ xấu kéo theo những người thân khác chết theo”
Theo tinh thần Phật giáo Chánh Tín: thì không kiêng cử ngày giờ. Mọi sự vật đều bị chi phối bởi luật nhân-quả.
Bởi vì chúng ta còn là phàm nhân nên mọi người chúng ta cũng bị chi phối bởi các tín ngưỡng dân gian. Do đó, Đức Phật-Ngài không cho chúng Tăng xem bói, coi tướng ngày giờ. Nhưng để hóa độ chúng sanh, cho nên Chúng Tăng có vị đã làm những việc này, xem như là một phương tiện nưong vào đó để hóa độ chúng sanh vì chúng sanh tín ngưỡng như thế nên các Ngài mới phưong tiện mà độ để giúp cho họ có niềm tin vào Phật vào Chánh Pháp. Nhưng hỡi ơi! Vào thời này có vị lạm dụng những việc này để kiếm tiền làm ô danh cửa đạo. Thật đáng buồn thay!

Trùng tang có phải xét trên nhiều yêu tố khác như: bị thư bị yếm, phong thủy……Nói chúng ta là những người học Phật tu nhân không tin những việc này, nhưng cũng cần biết để mà xử trí khi gặp phải các vấn đề này: như trường hợp nàng Ma Đăng Già dùng chú của Phạm Thiên cám dỗ Tôn Giả A Nan, Đức Phật Ngài thuyết Chú Lăng Nghiêm và Sai Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng Chú Phật để hóa giải chú của Phạm Thiên mà giải cứu Ngài A Nan thoát khỏi vòng dây tình ái ( ai nhiều dâm dục hay để ngăn ngừa thì nên trì tụng Chú Lăng Nghiêm, do đó các Chùa thường hay trì tụng Chú này ). Tôi xin nói về vị nữ cư sĩ khơi nguồn Mật Tông cho tôi là Người Nam Vang ( Campuchia ), ba của vị này là Thầy tu sĩ Phật giáo Nam Tông chính thống, chính vị nữ cư sĩ này đã kể nhiều chuyện cho tôi nghe như: ở miền quê mé miền Tây, có một người ghét không thích gia đình nào đó, thế rồi họ liệng vô nhà đó, chỉ 1 tờ giấy trắng, rồi người trong nhà mở ra thế là lần lần cả nhà chết hết….còn nhiều chuyện dị kỳ. Dó đó, mọi sự việc phải xét nhiều mặt chứ không nên phiến diện một phía……

Trung Hoa không thích đất nước ta vì có nhiều Thánh nhân xuất hiện và có nhiều vị tướng tài. Do đó, họ đã dùng các nhà phong thủy phù thuật trấn ếm nguyền rủa nước ta bằng nhiều cách nhiều phương diện….Cũng như Ô Mã Nhi, một vị tương sang đánh nước ta từng có lời thề:” Đánh thua VN thì đội quần đàn bà “, do đó, phụ nữ ai mà bị rớt đồ xuống sông thừơng bị mắc đàn dưới. Thầy tôi đã ra tay chữa bệnh này rất nhiều và Thầy tôi cũng đã lập Đại trai đàn để giải lời thề cho Ô Mã Nhi cũng như anh em Ngô Đình Diệm…. thoát khỏi bị đọa ( Nếu vị nào am tường về binh pháp chắc biết Ô Mã Nhi ). Đàn này rất lớn xin nguyện lực sự gia trì lực của của Chư Tăng Ni hòa Thượng nhiều nơi ẩn mật tu luyệncùng Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, dưới sự chẩn tế của các pháp sư….Do đó, một lời thề đến một lúc nào đó cũng bị phá vỡ, do nguyện lực niệm lực niềm tin Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính thống, thì bị phá vỡ bởi sức mạnh của Diệu pháp nhằm lợi lạc cho nhân sinh. Mọi việc không qua luật nhân quả, không ngoài huyền cơ là vậy.

2/ CÁCH TÍNH TRÙNG TANG LIÊN TÁNG :
CÁCH TÍNH TRÙNG TANG ( Nhớ tính theo tuổi âm lịch ) .
KIỂM TRA TRÙNG TANG NGÀY MẤT :
Theo sách “ Tam Giáo Chính Hội “ : Nam nhất thập khởi Dần thuận liên tiến,Nữ nhất Thập khởi Thân , nghịch liên tiến , Niên hạ sinh Nguyệt , Nguyệt hạ sinh Nhật , Nhật hạ sinh Thời . Ngộ Tý – Ngọ – Mão – Dậu Thiên di . Dần – Thân – Tỵ – Hợi Trùng tang . Thìn – Tuất – Sửu – Mùi Nhập mộ cát dã “.
Từ 1 đến 9 tuổi không tính Trùng tang.
Xin ghi lại tính Trùng Tang theo cổ truyền:

1. Địa Chi trùng
Trong 12 tuổi con giáp chết bất kỳ năm tháng nào cũng kỵ 4 ngày ần, Thân, Tỵ, Hợi. Mức độ “Trùng” nhẹ hay còn gọi “trùng phục” theo dân gian.

Khi chôn cất hay cải táng cũng phải cữ ngày giờ trên.

2. Trùng tang liên táng

2.1 Tuổi Thân Tý Thìn chết năm tháng ngày giờ Tỵ.
2.2 Tuổi Dần Ngọ Tuất chết năm tháng ngày giờ Hợi.
2.3 Tuổi Tỵ Dậu Sửu chết năm tháng ngày giờ Dần.
2.4 Tuổi Hợi Mão Mùi chết năm tháng ngày giờ Thân.

Chết năm tháng ngày giờ trên gọi là trùng tang liên táng. Sợ nhất là Trùng Năm. Khi niệm, chôn người trong thân tộc cũng phải tránh những năm tháng ngày giờ trên ứng theo tuổi.

Chết ngày giờ trên gọi là ngày giờ kiếp sát (theo Tứ trụ). Dân gian gọi là Cướp Sát.

Nếu thân tộc bị vào trường hợp trên rất là kinh hoàng. Cần đến Thầy gấp. Nếu nhanh có thể là 3 giờ, 3 ngày, 3 tháng lâu thì 3 năm thì mới hết.

3. Kỵ tuổi khi niệm và chôn

Có 3 tuổi phải kỵ. Con trai trưởng nam tuổi Dần; dâu trưởng nam tuổi Mão; cháu trưởng nam tuổi Thìn. Kỵ giờ Dần Mão Thìn khi niệm phải tránh đi. Người chết không có con, dâu và cháu trưởng trên thì cần tránh anh trưởng và cha mẹ.

1/. Trước tiên , ta khởi Đại -Tiểu -Số -liên -tiết , nam khởi tại Dần đi thuận , nữ khởi tại Thân đi nghịch , tính đến tuổi người mất thì dừng lại.
VD : Người mất là nam 68 tuổi
Tại Dần ta khởi 10 , Mẹo là 20 , Thìn là 30 , Tị là 40 , Ngọ là 50 , Thân là 60 , Dậu là 61 , Tuất là 62 , Hợi là 63 , Tý là 64 , Sừu là 65 , Dần là 66 , Mẹo là 67 , Thìn là 68.
Đến đây là đã đến tuổi người mất , ta dừng lại , chờ…tính tiếp
Bước II
2/. Kế tiếp , ta lấy cung kế đó khởi tháng giêng , tính đến tháng người mất
VD tiếp : Giả như người mất ở trên là mất vào tháng 6 , ngày 9 , giờ Dần
Ở trên ta đã đếm tới cung Thìn là tuổi người đó , vậy cung kế là cung Tị khởi tháng 1 , Ngọ là tháng 2 , Mùi là tháng 3 , Thân là tháng 4 , Dậu là tháng 5 , Tuất là tháng 6.
Đến đây ta lại dừng lại…chờ xem tính tiếp thế nào nhé !
3/. Ta lần lượt tính như thế với ngày , rồi giờ.
VD tiếp :Ở trên ta đã có tháng 6 ở Tuất , vậy nhích tới Hợi là mùng 1 , Tý là mùng 2 , Sửu là mùng 3 , Dần là mùng 4 , Mẹo là mùng 5 , Thìn là mùng 6 , Tị là mùng 7 , Ngọ là mùng 8 , Mùi là mùng 9.
Vậy thì tới cung Thân là giờ Tý , cung Dậu là giờ Sửu , cung Tuất là giờ Dần.
Bây giờ ta chỉ việc tra vào xem các cung năm tháng ngày giờ rơi vào cung nào thôi :
Các cung TÝ _ NGỌ _ MẸO _ DẬU là Thiên Di
Các cung THÌN _ TUẤT _ SỬU _ MÙI là Nhập Mộ
Các cung DẦN _ THÂN _ TỊ _ HỢI là Trùng Tang
Vậy các cung của VD này là Nhập Mộ hết , vậy là người chết đó tận số rồi vậy. Như thế con cháu sau này sẽ làm ăn khấm khá.
Thường thì có cung này có cung khác , hễ càng có nhiều cung Trùng Tang chừng nào thì việc Trùng càng bị nặng thôi.”

Theo nghiên cứu của chúng tôi thì  Trong phép tính trùng tang ta phải biết tiên lượng :trùng ngày nặng nhất-Trùng thất xa.
trùng tháng nặng nhì-Trùng tam xa.
trùng giờ nặng 3-trùng nhị xa
trùng năm nhẹ nhất -trùng nhất xa.
Ngoài ra cứ chết vào năm tháng ngày giờ DẦN, THÂN, TỴ, HỢI thì cũng bị trùng tang theo phương đồ trên .Năm tính năm,ngày tính ngày…
Còn phải xem người chết chôn vào ngày nào nữa để tính, nếu chết chôn:
-Tháng giêng:ngày 7-19
-Tháng 2,tháng ba:ngày 6-18-30.
-Tháng tư:ngày 4-16-28.
-Tháng năm,tháng sáu:ngày 3-15-27.
-Tháng bảy:ngày 1-12-25.
-Tháng tám,tháng chín:ngày 12-24.
-Tháng mười :ngày 10-22.
-Tháng 11-tháng chạp:ngày 9-21.

Nếu người chết mà chôn vào các ngày trên thì trong vòng ba tháng hoặc là ba năm sẽ có cha mẹ ,con cháu,anh em ruột chết nữa.Bài này khá linh nghiệm xin nhớ kỹ.
Khi thấy bị phạm những điều trên rồi ,gia chủ nên tìm thầy giải hạn ngay,nên tìm các thầy tu ,cao tăng,ngoài đời thường rất hiếm.Chớ coi thường
. ”
LIÊN QUAN GIỮA CÁC TUỔI CẦN TRÁNH KHI PHẠM TRÙNG TANG .
Sách cũng viết rằng :
Trùng tang Nhất xa – Ba người chết theo .
Trùng tang Nhị xa – Năm người chết theo ,
Trùng tang Tam xa – Bẩy người chết theo .
Sinh năm Kỷ Dậu nên bị Phục tang tại Địa hộ Tỵ – Tam xa .
Phục – Sự quay trở lại của Vong hồn .
Trùng _ Sự nhập của Vong hồn vào người sống , bắt đi theo .
Trùng tang ngày là nặng nhất .
Trùng tang Tháng là nặng nhì .
Trùng tang Giờ là nặng thứ ba .
Trùng tang Năm là nhẹ nhất .

KIÊNG KỴ :
Người nhà kiêng người Tam hợp tuổi , kiêng tuổi xung , kiêng tuổi Hình với Vong mệnh .
Kỵ Long – Hổ – Kê – Xà tứ sinh Nhân ngoại ( Người khách các tuổi Thìn – Dần – Dậu – Tỵ không được có mặt khi khâm liệm ) .
Kiêng người có cung phi Bát trạch xung khắc với Vong mệnh .
Kiêng khóc thành tiếng khi đang liệm .
THẦN TRÙNG .
Cách này ở nhiều sách hay lầm lẫn với các ngày Trùng Tang , Tam Tang , Trùng Phục…Thần Trùng là trong gia quyến , thân chủ có người chết nhằm ngày đó , nếu không Nhương Ếm thì sẽ bị tai họa chết trùng , người ta gọi là Trùng Tang Liên Táng , trong thân sẽ có người chết tiếp. Những ngày đã nói ở trên không kỵ chết mà chỉ kỵ những việc an táng , tẩn liệm , mặc đồ tang , chôn cất , xả tang… Còn như chết nhằm ngày Thần Trùng mới đáng sợ. Sau đây là ngày Thần Trùng :
_ Tháng 1,2,6,9,12 : Chết nhằm ngày Canh Dần hay Canh Thân là phạm Thần Trùng ” Lục Canh Thiên Hình “. Nếu thêm thấy năm tháng cũng vậy là càng nặng.
_ Tháng 3 : Chết nhằm ngày Tân Tị hay Tân Hợi là phạm Thần Trùng ” Lục Tân Thiên Đình ” , nếu gặp thêm năm , tháng nữa càng nặng hơn
_ Tháng 4 : Chết nhằm ngày Nhâm Dần hay Nhâm Thân là phạm Thần Trùng ” Lục Nhâm Thiên Lao ” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
_ Tháng 5 : Chết nhằm ngày Quý Tị hay Quý Hợi là phạm Thần Trùng ” Lục Quý Thiên Ngục ” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
_ Tháng 7 : Chết nhằm ngày Giáp Dần hay Giáp Thân là phạm Thần Trùng ” Lục Giáp Thiên Phúc ” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
_ Tháng 8 : Chết nhằm ngày Ất Tị hay Ất Hợi là phạm Thần Trùng ” Lục Ất Thiên Đức ” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
_ Tháng 10 : Chết nhằm ngày Bính Dần hay Bính Thân là phạm Thần Trùng ” Lục Bính Thiên Uy “. nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
_ Tháng 11 : Chết nhằm ngày Đinh Tị hay Đinh Hợi là phạm Thần Trùng ” Lục Đinh Thiên Âm ” , nếu gặp thêm năm tháng càng nặng
CÁCH HÓA GIẢI TRÙNG TANG LIÊN TÁNG SẼ ĐƯỢC “PHONG THỦY ĐỊA CÁT”  MAI VĂN SINH CHÚNG TÔI TƯ VẤN VÀ TRẢ LỜI TRỰC TIẾP.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb