Nhị thập bát tú

Nhị thập bát tú là 28 ngôi sao có thực, do Khoa thiên văn cổ đại quan sát bầu trời phát hiện và định danh. 28 ngôi sao đó ở kề đường Hoàng đạo xích đạo. Đó là những ngôi sao chính, mỗi sao kéo theo một chùm sao khác theo quỹ đạo của nó.
 

Khoa thiên văn cổ đại cho đó là những định tinh, đứng nguyên một chỗ, nên có thể dùng làm mốc để tính vị trí chuyển dịch của mặt trời, mặt trăng và năm sao Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ thuộc hệ mặt trời. 28 ngôi sao đó chia thành bốn phương trên bầu trời:

Phương Đông chùm sao Thanh Long có 7 sao: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ

Phương Bắc chùm sao Huyền Vũ có 7 sao: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích

Phương Tây chùm sao Bạch Hổ gồm có 7 sao: Khuê, Lâu, Vi, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm

Phương Nam chùm sao Chu Tước có 7 sao: Tỉnh Quỷ Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chấn

Các nhà thiên văn còn dựa vào vị trí các sao để tính ngày tiết khí bốn mùa. Thí dụ lúc hoàng hôn, sao Sâm hướng chính nam tức là tháng Giêng, sao Tâm hướng chính nam tức là tháng 5, sao Khuê hướng đó là tiết Thu phân, sao Mão hướng đó là tiết Đông Chí.

Thanh Long= Rồng Xanh, Huyền Vũ= Anh Vũ (vẹt) màu đen, Bạch Hổ=Hổ trắng, Chu Tước= chim sẻ… dựa vào hình tượng các chùm sao mà định danh

Nhị thập bát tú đi vào Thuật chiêm tinh được quy vào Ngũ hành, can chi lại biến thành 28 vị thần sát, mỗi thần sát quản một ngày đêm có sao tốt sao xấu.

Luận về tính chất tốt xấu của 28 ngôi sao, giữa các tài liệu còn có nhiều điểm mâu thuẫn, các tài liệu đó đều từ Trung Quốc truyền sang ta: Chúng tôi có trong tay ba cuốn: “Thần Bí Trạch Cát”, “Lịch thư của Thái Bá Lệ” và “Hứa Chân Quân Tuyển trạch thông thư” (in tại Việt Nam triều Khải Định).

Khảo cứu 3 cuốn chỉ có 11 trong 28 ngôi sao được các tài liệu thống nhất, còn 17 sao khác hẳn nhau, mỗi sao đều có 1 bài thơ thất ngôn bát cú (Hứa Chân Quân) và Thất Ngôn Tứ Tuyệt (Trạch cát thông thư) chèo chống nhau.

Số
TT
28 Sao Định danh
theo 28
con vật
Thuộc Theo Thần bí Trạch cát TQ Theo Tuyển trạch thông
  thư VN và Lịch thư của
Thái Bá Lệ
1 Giác Giao Long Mộc Hôn nhân, tế tự, mai táng xấu + Tốt, riêng mai táng xấu
2 Cang Rồng Kim Hôn nhân, tế tự, mai táng xấu + Xấu mọi việc
3 Đê Lạc Thổ Tốt tăng tài lộc Xấu mọi việc
4 Phòng Thỏ Thái Dương Mọi việc bất lợi Tốt mọi việc
5 Tâm Hồ Thái Âm Xấu mọi việc + Xấu mọi việc
6 Hổ Hoả Xấu mọi việc Tốt mọi việc
7 Báo Thuỷ Hôn nhân, tu tạo xấu Tốt mọi việc
8 Đẩu Giải Mộc Xấu mọi việc Tốt mọi việc
9 Ngưu Trâu Kim Xấu mọi việc + Xấu mọi việc
10 Nữ Dơi Thổ Tốt mọi việc Xấu mọi việc
11 Chuột Thái Dương Tốt mọi việc Xấu mọi việc
12 Nguy Én Thái Âm Xấu nhiều tốt ít + Xấu mọi việc
13 Thất Lợn Hoả Tốt mọi việc + Tốt mọi việc
14 Bích Du Thuỷ Tốt mọi việc + Tốt mọi việc
15 Khuê Lang Mộc Tốt mọi việc Xấu, riêng xây dựng tốt
16 Lâu Chó Kim Tốt mọi việc + Tốt mọi việc
17 Vị Trĩ Thổ Xấu mọi việc Tốt mọi việc
18 Mão Thái Dương Tốt mọi việc Xấu mọi việc
19 Tất Chim Thái Âm Tốt mọi việc + Tốt mọi việc
20 Chuỷ Khỉ Hoả Tốt mọi việc Xấu, riêng xây dựng tốt
21 Sâm Vượn Thuỷ Tốt mọi việc Xấu, riêng xây dựng tốt
22 Tỉnh Hươu Bướu Mộc Xấu mọi việc Tốt mọi việc
23 Quỷ Kim Xấu mọi việc + Xấu, riêng mai táng tốt
24 Liễu Hoẵng Thổ Tốt mọi việc Xấu mọi việc
25 Tinh Ngựa Thái Dương Xấu nhiều tốt ít + Xấu, riêng xây dựng tốt
26 Trương Hươu Thái Âm Tốt mọi việc Xấu mọi việc
27 Dực Rắn Hoả Tốt mọi việc Nói chung không tốt
28 Chẩn Giun Thuỷ Xấu mọi việc Tốt mọi việc

Ghi chú: Chỉ có 11 trong 28 (dấu+) là 3 tài liệu giống nhau

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb