Ý nghĩa Bát Cung

Ý nghĩa Bát Cung

Hiểu được ý nghĩa của bát cung sẽ rất hữu ích cho bạn trong nhiều lựa chọn. Ví dụ như chọn quần áo theo bát cung, phân tích tuổi theo bát cung, sắp đặt vị trí nhà cửa nội thất…v…v.. -         Cung Sinh khí (Seng Qi): (Thuộc sao Tham Lang, rất tốt) chủ việc vượng [...]