Văn hầu vua Hùng

Văn hầu vua Hùng

Biên Soạn: MAI VĂN SINH

ĐT: 0912916890 – 01699595790

WEBSIDE: http://phongthuyhaynhat.com

Cung thỉnh mời tổ đất Văn Lang

Sách xưa ghi chép rõ ràng Hùng Vương

Đại Việt sử bút chương dẫn lục

Nước Văn Lang phú túc thịnh cường

Trải qua mười tám Vua Hùng

Nhân dân no ấm muôn lòng ngợi ca

Lạc Long Quân quốc tổ là cha

Âu Cơ quốc mẫu mẹ sinh ra Vua Hùng

Phong Châu thắng tích lẫy lừng

Có sông Bạch Hạc có rừng Ô Lâu

Quan Lang có  Lạc Tướng, Lạc Hầu

Nông nghiệp lúa nước dẫn đầu nông phu

Sử ghi chép để ngàn thu

Bánh trưng tích cũ còn phù hậu nhân

Thánh Gióng đại phá giặc Ân

Sơn Tinh chiến đấu đánh tan dần Thủy Tinh

Sử còn ghi có một chuyện tình

Tiên Dung – Đồng Tử ẩn mình ven sông

Nước người đuổi giặc Phiên Nhung

Tướng Lý Ông Trọng lập công phi thường

Vào thời thập bát Hùng Vương

Sang Tần làm sứ nêu gương anh tài

Mười tám vua Hùng chẳng sai

Hùng Dương lục tộc quan cai đứng đầu

Hùng Hiền là vua tiếp sau

Hùng Lân, Hùng Hiệp theo nhau kế truyền

Hùng Hy tiếp sử chép biên

Hùng Huy thứ sáu có tên sách vàng

Hùng Chiêu chính thực Liêu lang

Hùng Vỹ, Hùng Định mở mang cõi bờ

Hùng Hy tiếp nối cơ đồ

Hùng Trinh, Hùng Võ điểm tô đất trời

Hùng Việt gương sáng để đời

Hùng Anh kế tục chẳng rời nông tang

Hùng Triều, Hùng Tạo vẻ vang

Đánh đông, dẹp Bắc dọc ngang vẫy vùng

Hùng Nghị danh tiếng lẫy lừng

Hùng Duệ là chúa cuối cùng nối ngôi

Mười tám đời nối tiếp đời

Chúng con thành kính tấu lời phân qua

Các vua nhân đức hiền hòa

Quốc gia thịnh trị âu ca thái bình

Xe loan thánh giá hồi cung

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb