Tử Vi Với Vòng LỘC TỒN

VÒNG LỘC TỒN (Thiên Can)

Vòng Lộc Tồn gồm 12 sao là Lộc Tồn – Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ

Vòng Lộc Tồn được chia thành 4 nhóm tam hợp:

(Lộc Tồn, Bác Sĩ) – Tướng Quân – Bệnh Phù

Lực Sĩ – Tấu Thư – Đại Hao

Thanh Long – Phi Liêm – Phục Binh

Tiểu Hao – Hỷ Thần – Quan Phủ

Chú ý an theo vòng Lộc Tồn còn có Kình Đà (Lộc Tồn bao giờ cũng có Kình Đà giáp biên, chú ý cụ Thiên Lương an Kình Đà theo nguyên tắc Kình Dương Lực Sĩ luôn luôn đồng cung), Quốc Ấn và Đường Phù, trong đó Lộc Tồn Quốc Ấn bao giờ cũng tam hợp chiếu, còn Đường Phù thì an nghịch lý Âm Dương với Lộc Tồn (nếu Lộc Tồn cư ở cung Dương thì Đường Phù cư ở cung Âm va ngược lại)

(Lộc Tồn, Bác Sĩ) – Tướng Quân – Bệnh Phù : ở thế chủ chốt, quang minh nhân hậu (Bác Sĩ), hiên ngang (Tướng Quân) dầu có bị suy tàn (Bệnh Phù)

(Lực Sĩ, Kình Dương) – Tấu Thư – Đại Hao: tư thế của kẻ ăn no vác nặng (Kình Lực), có cố gắng học hỏi Tấu Thư) cũng chẳng đi đến đâu Đặi Hao)

Thanh Long – Phi Liêm – Phục Binh: tư thế của kẻ có gặp bước mây Thănh Long), làm việc như vũ bão cướp thời gian (Phi Liêm) cũng chỉ là nhất thời (Phục Binh)

Tiểu Hao – Hỷ Thần – Quăn Phủ, Đà La): tư thế của kẻ lầm lì (Đà La) làm ra vẻ hào phóng (Hỷ Thần) cũng chỉ trong đom đóm (Tieu Hao) ngoài bó đuốc Quăn Phủ) cho thị phi đàm tiếu

Lộc Tồn là Thiên Lộc, lộc do thiên mệnh ban phát, mức độ thụ hưởng ít hay nhiều tuỳ thuộc vào sự sinh khắc của Can Chi tuổi, nếu làm không đúng sẽ có những hậu quả bù trừ. Lộc Tồn là một thứ Lộc cao quí nhất trong các Lộc được bao bọc kỹ lưỡng trong một cái bao Bác Sĩ, Lực Sĩ,…, Quan Phủ, có giây cột Kình Đà, cá nhân tuỳ theo hoàn cảnh tự suy tính đời mình mà tháo dây mở gọi Lộc Tồn còn được bảo vệ bởi Lưu Hà, Kiếp Sát đối phó với những thành phần không phải là chính chủ nhân có đầy đủ văn kiện chứng minh hợp lệ.

Các tuổi được hưởng Lộc Tồn:

Giáp: Dần Ngọ Tuất

Ất: Hợi Mão Mùi

Canh: Thân Tí Thìn

Tân: Tỵ Dậu Sửu

Phải xét thêm Can Chi sinh khắc và các sao như Tuần Triệt tại cung tam hợp Lộc tồn để biết mức độ thụ hưởng ít hay nhiều. Như hai tuổi Canh Thìn và Tân Tỵ thì Lộc phùng Thiên Không, còn hai tuổi Canh Tí và Canh Thân thì cung Quan bị Tuần nên sự thụ hưởng Lộc Tồn bị kém sút.

Với các tuổi được hưởng trên, Mệnh phải thuộc vòng Thái Tuế (Tuế Phù Hổ) và được Quốc Ấn công chứng bảo đảm thì mới được hưởng cách trọn vẹn, còn tại những vị trí khác thì khi nào đáo Hạn mới được hưởng. Quốc Ấn luôn luôn tam hợp với Lộc Tồn, là một chứng chỉ được để công nhận minh bạch quyền thế được thụ hưởng. Do Quốc Ấn có Thái Tuế, không bị Tuế Phá và Thiên Hư (lúc nào cũng đồng cung) lũng đoạn nên được quyền sở hữu vĩnh viễn

Các tuổi hưởng Lộc Tồn trong nghịch cảnh:

Giáp: Thân Tí Thìn

Ất: Tỵ Dậu Sửu

Canh: Dần Ngọ Tuất

Tân: Hợi Mão Mùi

Các tuổi trên tuy vẫn có Lộc Tồn Quốc Ấn nằm trong thế tam hợp nhưng Quốc Ấn bị Phá Hư làm giảm giá trị không đảm bảo hưởng lâu dại Được coi là hưởng trong nghịch cảnh vì Lộc Tồn ở vị trí Tang Tuế Điếu, nhận không được đầy đủ hoặc ở trong đó có sự gì người đời phải đặt dấu hỏi (?)

Nói chung để hưởng Lộc Tồn thì cần thuận lý Âm Dương (Tuổi Dương Lộc Tồn cư cung Dương, tuổi Âm Lộc Tồn cư cung Âm). Khi được hưởng Lộc Tồn thì có tuỳ theo trường hợp, Mệnh ở trong tam hợp Tuế Phù Hổ hoặc Tang Tuế Điếu có Lộc Tồn thì hưởng, nếu khi ở các vị trí khác thì khi gặp thì mới được hưởng

Còn 6 tuổi Bính Đinh, Mậu Kỷ, Nhâm Quý thì Lộc Tồn bị nghịch lý Âm Dương (tuổi Dương, Lộc Tồn cư Âm cung; tuổi Âm, Lộc Tồn cư Dương cung) nên chỉ là phiếm hư không thuận cách thụ hưởng vì các tuổi này thì hoặc Mệnh (là định mệnh) hoặc Thái Tuế (là Thiên Thời đắc thắng), hoặc Lộc Tồn (là hạnh Phúc phú quí) thường xuyên bị Tuần Triệt, Thiên Không hay Không Kiếp phá hỏng (các sao này không ở Mệnh thì ở Thái Tuế, không ở Thái Tuế thì ở Lộc Tồn). Nếu hưởng thì cũng không được đầy đủ, lâu bền hoặc hưởng một cách bất chính (???). Ngoài ra luôn luôn có mặt Lưu Hà, Kiếp Sát và Thiên Không để canh giữ và thi hành luật bù trừ. Đối với các tuổi này, Lộc Tồn chỉ là mối phú quí nhử làng xa mã

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb