32 TƯỚNG TỐT Và 80 VẺ ĐẸP Của ĐỨC PHẬT

32 tướng tốt

Đức Phật, một con người toàn diện, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn về mặt hình thể. Các kinh điển Nam truyền cũng như Bắc truyền đều có nói đến 32 tướng tốt của đức Phật một cách đầy đủ, những tướng này được phát hiện lúc mới đản sanh, do các vị tướng sư xác định.
Sau này đức Phật cũng xác nhận có đủ 32 tướng qua các kinh lưu truyền. Theo quan điểm tướng pháp Ấn Độ cổ, ai có đủ 32 tướng tốt thì sẽ làm vua thống lãnh thiên hạ, nếu xuất gia thì sẽ thành Phật. Sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa có đủ 32 tướng đã báo hiệu Ngài không phải là một người thường. Điều đó trở thành hiện thực khi Ngài xuất gia tìm đạo và đã thành tựu được quả vị Phật Đà.

I. Quan niệm về tướng tốt:

1) Tướng tốt theo quan điểm tướng pháp Á Đông không phải là quan niệm về cái đẹp thẩm mỹ, mà chính là cái đẹp của đức hạnh biểu hiện qua hình thể. Đời sống sung túc, tốt đẹp của một người được biểu hiện qua hình tướng đắc cách hay không, những tướng tốt này lại có nguồn gốc sâu xa liên quan đến phúc đức của ông bà cha mẹ hay của chính mình trong quá khứ. Điều này được đúc kết dựa theo kinh nghiệm và quan sát thực tế mà rút ra được những quy luật về phương pháp.

2) Đối với Phật giáo, thân tướng đắc cách tốt đẹp, biểu hiện đời sống tốt đẹp, qua lý thuyết chánh báo đi đôi với y báo. Tất cả những điều kiện tốt đẹp đó đều do công đức tích lũy trong quá khứ, theo quy luật nhân quả: gieo nhân nào gặt quả nấy. Đức Phật có đủ 32 tướng tốt có nghĩa là Ngài đã tích lũy vô lượng công đức trong nhiều kiếp, này thừa hướng kết quả của những công đức đó mà thôi.

3) Quan niệm về tướng tốt và xấu như thế nào, theo tiêu chuẩn nào, thì thuộc vào kinh nghiệm thực tế và truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc, của mỗi đất nước. Có những tướng theo quan điểm Ấn Độ là tốt nhưng đối với chúng ta thì xấu hoặc kì dị. Do đó cần phải rộng lượng khi nhận định về tướng pháp.

II. Những tướng tốt của đức Phật:

1/32 – Túc Hạ An Bình Lập Tướng (Tướng an ổn và bằng phẳng ở ban chân Phật).

Dưới bàn chân của Ðức Thế Tôn, có tướng bằng phẳng đầy đặn, thật khéo an trụ, như cái hộp ấn, nó thản nhiên tùy theo chỗ cao thấp (nông cạn), chạm đến (đụng vào) đều tự cân bằng chính xác. Ðó là tướng thứ nhất (không bị bẻ lật hay trẹo hụt vấp váp).

2/32 – Thiên Phúc (Bức) Luân Tướng (Thiên Phúc Võng Cốc). Còn gọi Nhị Luân Tướng. Dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn căm, rất tươi thắm

Dưới mặt bằng hai chân của Thế Tôn, có hình bánh xe tròn ngàn căm, tên là “Thiên Phúc Luân” Các đường văn ấy đều phân minh rõ ràng tròn trặn đầy đủ. Ðó là thứ hai.

3/32 – Trường Chỉ Tướng. Hay, Chỉ Tiêm Trường Tướng.

Các ngón tay chân của Ðức Thế Tôn thon dài mềm mại, dịu mềm hơn tất cả, như lụa đâu- la- miên. Ðó là tướng tốt thứ ba.

Trường chỉ tướng chỉ tiêm trường đoản trực thứ đệ dung hảo chỉ tiết sam sai. [Ðầu ngón và các ngón tay chân của Thế Tôn tròn búp thứ lớp thật đẹp, ngón tay dài, lóng đốt thẳng nhau

4/32 - Mang Võng Tướng. Tướng mạng lưới mềm.

Mỗi mỗi khoảng (kẽ) ngón tay, chân của Thế Tôn có lớp da mỏng như màng lưới, mịn tợ như lụa đâu-la-miên của trời Ðế Thích, có nét vẻ màu vàng kim. Ðó tốt thứ tư. (khi xếp tay lại thì tựa như biến mất, không thấy nếp nhăn của man-võng <Th>.

5/32 - Thủ Túc Chỉ, Viên Mãn Tiêm Tướng.
Các ngón tay chân (tròn búp) thon đầy.

Các ngón tay và ngón chân của Ðấng Thế Tôn, tròn mịn, bum búp, thon dài và đầy đặn càng nhìn càng ưa mến. Ðó là thứ năm.

Thủ túc chỉ mang võng tướng, như nhạn vương trương chỉ tắc hiện, bất trương tắc bất hiện. [Tướng mạng lưới ở giữa kẽ tay chân, có sè tay thì mới có, không sè tay thì không có hiện ra].

6/32 – Gót Chân Tròn Ðầy, Tốt Thắng Hơn Cả Cõi Hữu Tình.

Gót chân của Thế Tôn, dài rộng tròn đầy. Tướng vun tròn của mu bàn chân thật đặt biệt hơn tất cả chúng trong cõi hữu tình.

7/32 – Mu Bàn Chân Nổi Cao Ðầy Ðặn, Mềm Mại Tương Xứng Với Gót.
Mu bàn chân của Ðức Thế Tôn nổi cao đầy đặn mềm mại cùng với gót chân tương xứng nhau thật là kỳ diệu. Ðó là tướng tốt thứ bảy.

8/32 – Ðùi Vế Thon Tròn, Chân Dài.

Hai đùi vế của Thế Tôn tròn trĩnh thon đẹp (như đùi của lộc vương lịch- nê- tà- tiên). {腨膊 chuyên, thuần : cùng một nghĩa}. Ðó là thứ tám.

9/32 – Ðứng Thẳng Bàn Tay Úp Lên Ðầu Gối.

Hai cánh tay của Thế Tôn thẳng dài tròn đầy, đứng đưa tay duỗi xuống bàn tay bằng ngang và thoa lên đầu gối. Ðó là tướng tốt thứ chín.

10/32 – Âm Tàng Tướng.

Âm tàng tướng của Thế Tôn ẩn kín (tợ như Long chúa Tượng Mã). Ðó là tướng tốt thứ mười.

11/32 – Lông Tươi Mướt Màu Xanh.

Mỗi lỗ chân lông mọc một lông trên thân Thế Tôn, tươi nhuận mềm mại với một màu xanh mướt đều xếp về phía bên phải. Ðó là tướng tốt thứ mười một.

Mỗi chân lông, chỉ sanh một sợi lông. Lông màu xanh lóng lánh như màu của ốc cừ, lông xoay tròn về hướng phải.

12/32 – Thân Kim Sắc, Lông Tóc Xanh Biếc.

Các đầu lông, tóc của Thế Tôn đều mềm mịn, màu xanh biếc như lưu ly xanh và cùng hướng lên xoay về bên phải, toàn thân màu vàng ròng, ngắm nhìn rất ưa thích. Ðó là thứ mười hai.

13/32 – Da Mịn Không Dính Bụi.

Làn da trên thân thể của Thế Tôn, mịn màng tươi nhuận, các chất nước bẩn, bụi bặm đều không thể đọng dính trên da. Ðó là tướng mười ba.

14/32 – Thân Sáng Chói Như Vàng Diêm-Phù-Ðàn.

Trên làn da toàn thân của Thế Tôn màu vàng ròng lóng lánh sáng rỡ trông đẹp như đài vàng diệu kim, các báu nhóm lại để trang nghiêm, các chúng trong cõi nhân thiên đều ưa thích nhìn ngắm và sinh tâm an lạc. Ðó là tướng tốt thứ mười bốn.

15/32 – Bảy Chỗ Ðều Ðầy Ðặn.

Hai chân, hai bàn tay, cổ và đôi vai của Phật, bảy chỗ nầy đều đầy đặn. Làø thứ mười lăm.

16/32 – Kiên Ðảnh Thật Thù Diệu.

Trán và vai của Thế Tôn tròn đầy thật là đặc thù mầu nhiệm. Ðó là thứ mười sáu.

17/32 – Xứ Long Mãn Tướng.

Chỗ hủng nách của Thế Tôn thật khác thường, vì rất đầy. Ðó là thứ mười bảy.

18/32 – Dung Nghi Ðoan Chánh.

Dung nhan và nghi cách của Thế Tôn, đoan chính viên mãn. Ðó là mười tám.

19/32 – Thân Tướng Trang Nghiêm.

Thân tướng của Thế Tôn to lớn nghiêm chỉnh và ngay thẳng và thật cân đối. Ðó là mười chín.

20/32 – Thân Tướng Hảo Mãn Như Nặc-Câu-Ðà.

Dung mạo và thể tướng của Thế Tôn, các bề cao rộng, tỷ lệ thật cân đối, toàn chu vi thể lượng tròn đầy hảo mãn tợ như cây liễu. (Nặc-cù-đà loại cây mềm cao to, tàn cây rộng mát Nyagrodha. Chỉ có ở Aán mới có. Còn có tên ni-câu-đà v.v..). Ðó là hai mươi.

21/32 – Hàm Ức Uy Dung Quảng Ðại.

Phần thân trên của Thế Tôn từ ngực đến cằm, vóc dáng nở rộng, dung nghi uy dũng (như sư tử vương). Là hai mươi mốt.

22/32 – Thân Sáng Chói.

Vầng ánh sáng chung quanh đầu mặt của Thế Tôn, thường sáng là một tầm. (một trượng). Là tướng hai mươi hai.

23/32 – Bốn Mươi Răng Trong Trắng.

Hàm răng của Ðức Thế Tôn đủ 40 cái, bằng đều không so le, sít kín nhau, chân sâu và trong trắng như ngọc “Kha Tuyết”. Ðó là hai mươi ba.
[ Tướng hai mươi bốn là, nói về răng, Thế Tôn có 40 cái răng, không nhiều và cũng không ít đối với con người. Con người có 32 cái răng, xương hơn 300, 9 xương đầu. Bồ Tát răng 40, xương đầu chỉ có 1. Bồ Tát xương răng nhiều, xương đầu ít. Còn con người thì xương răng ít xương đầu nhiều. Do vậy nên nói Bồ Tát khác với thường nhân].

24/32 – Răng Và Bốn Răng Cửa Ðều Trong Suốt.

Bốn răng cửa của Thế Tôn, trắng tươi và bén nhọn. Là hai mươi bốn.

25/32 – Cổ Có Mạch Hầu Biến Chất Ăn Thành Thượng Vị.

Tất cả hương vị khi đến với Thế Tôn đều trở thành “Thượng Vị”. Sở dĩ có như vậy, vì ngay nơi hầu mạch (mạch tại cổ) có công năng dẫn thẳng đến các mạch chi tiết của toàn thân. Các bịnh đàm ấm phong nhiệt, đều bị vô hiệu với cơ thân của Thế Tôn. Cơ thể miễn nhiễm tuyệt vời đó làm tiêu hoại tất cả sự xâm tổn đến các mạch, nổi chìm co giãn trong thân của Ngài. Ðó là hai lăm.

26/32 – Lưỡi Che Trùm Cả Mặt. ?

Tướng lưỡi của Thế Tôn, trong sạch dài rộng và mỏng, công năng của lưỡi có thể che trùm cả mặt cho đến mé tóc trán và đến mang tai. Ðó là hai sáu.

27/32 – Tiếng Nói Âm Vang Trong Suốt Như Tần-Già Âm.

Phạm âm từ vận giọng nói của Thế Tôn, lan rộng hòa nhã dịu dàng, bất luận thính chúng nhiều ít, xa gần độ nghe được, đều bình đẳng giống nhau. Chấn âm của giọng như tiếng trống trời, điệu uyển chuyển của thanh âm mềm như “Tần-già thinh” (giống chim nói pháp cõi Tịnh Ðộ). Là hai mươi bảy.

28/32 – Lông Mi Xanh Biếc, Dày Và Thẳng.

Ðôi chân mày trên đôi mắt của Thế Tôn, màu xanh biếc (sậm) lóng lánh, xếp lớp nằm nghiêng chỉnh tề không rối.

29/32 – Ðôi Mắt Trong Xanh Ngời Sáng.

Ðôi tròng mắt của Thế Tôn, phần trắng trắng tươi, phần đen thì xanh đậm, trong xanh tươi trắng phân minh, chỗ giáp màu hơi ửng hồng. Là hai mươi chín.

30/32 – Mặt Tròn Sáng Như Vầng Trăng Tròn.

Khuôn mặt của Thế Tôn, tròn sáng như trăng đầy, chân mày cong như cánh cung của trời Thiên Ðế. Là thứ ba mươi.

31/32 – Tướng Bạch Ngọc Hào.

Khoảng giữa hai chân mày của Thế Tôn có tướng Bạch Hào. Nhúm lông trắng nầy xoay tròn về phía hữu, mềm mại như tơ đỗ-la-miên (tơ cõi trời), tươi trắng sáng suốt như ngọc “Kha-tuyết”. Là ba mươi mốt.

32/32 – Khuôn Trán Như Ô-Sắc-Nị-Ca.

Giữa khoảng chót trán đến đỉnh đầu của Thế Tôn nổi lên một cục tròn gọi là Ô-sắc-nị-ca (Nhục kế) Nơi đây cũng là “Ðảnh Tướng” (tựa như thiên bảo cái). Ðó là tướng thứ ba mươi hai
[Ba mươi hai là, tướng lông trắng, chùm lông trắng nhóm tròn giữa hai đầu chân mày, ngay bằng giữa không cao không thấp. Trắng ngần trong suốt xoay tròn về phía phải dài 5 thước. Các tướng sư nói : Trong cõi bao la, Thái Tử có đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc Ðại-nhân vậy ].

80  Vẻ Đẹp

KINH BÁT NHÃ NÓI VỀ 80 TÙY HÌNH HẢO CỦA ĐỨC PHẬT NHƯ SAU:

1/80 : Tướng Móng Tay, Chân Màu Như Hoa Ðồng Ðỏ.

Móng tay chân của Thế Tôn thon vót dài mà tươi nhuận, sáng láng trong sạch, óng ánh màu như hoa xích đồng (đồng đỏ). Ðó là tùy hảo thứ nhất.

2/80 : Tướng Ngón Tay Chân Thon Dài Mềm Dịu.

Ngón tay chân của Thế Tôn, tròn nhọn thon dài (mềm mại) thuôn thẳng, lóng đốt không bày ra nét thô xấu. Ðó là tùy hảo thứ hai.

3/80 : Tướng Tốt Ngón Tay Chân Tròn Ðầy Kín Không Hở.

Các ngón bàn tay chân của Thế Tôn, khi mở ra đều đầy đặn bằng phẳng, các khoảng kẽ giữa các ngón đầy kín không hở trống. Ðó là tùy hảo thứ ba.

4/80 : Tướng Tay Chân Tươi Ðẹp Như Hoa Sen.

Tay chân của Thế Tôn tròn mập đầy đặn vừa ý, mềm mại trong sáng, màu sắc tươi đẹpï như hoa sen. Ðó là tùy hảo thứ tư.

5/80 : Tướng Gân Mạch Ẩn Kín.

Gân mạch của Thế Tôn kết bằng cứng chắc, ẩn kín không hiện lộ ngoài mặt da. Ðó là tùy hảo thứ năm.

6/80 : Tướng Mắt Cá Chân Không Nổi Cao.

Hai đồi xương gồ (hai mắt cá) của Thế Tôn, không nổi gô lên (ẩn ẩn không thô). Ðó là tùy hảo thứ sáu.

7. Một khi dở mình, xoay người thì như voi chúa
8. Lúc đi chân cách mặt đất bốn tấc và hiện ấn văn
9. Móng như màu đồng đỏ, mỏng và láng bóng
10. Xương đầu gối rắn chắc tròn và đẹp
11. Thân trong sạch
12. Thân mềm mại
13. Thân chẳng cong vẹo
14. Ngón tay tròn mà thon nhỏ
15. Vân ngón tay ẩn kín
16. Mạch sâu chẳng hiện
17. Mắt cá ẩn
18. Thân bóng bẩy mượt mà
19. Thân chẳng uốn éo
20. Thân đầy đủ
21. Dung nghi đầy đủ
22. Dung nghi hoàn toàn
23. Trụ xứ yên không động
24. Oai chấn hết thảy
25. Mọi chúng sanh thấy đều vui mừng
26. Mặt chẳn dài to
27. Dung mạo ngay chính không lệch lạc
28. Mặt mũi đầy đặn
29. Môi đỏ như quả Tần-bà
30. Tiếng nói vang trầm
31. Rốn sâu tròn đẹp
32. Lông xoăn theo chiều bên phải
33. Tay chân tròn trặn
34. Tay chân như ý
35. Vân tay sáng thẳng
36. Vân tay dài
37. Vân tay chẳng đứt
38. Chúng sanh có ác tâm thấy Người thì đều hoà nhã vui vẻ
39. Mặt rộng và rất đẹp
40. Mặt mũi thanh tịnh và đầy đặn như vầng trăng tròn
41. Nói năng hoà nhã với chúng sanh đúng theo ý thích của họ
42. Lỗ chân lông toả ra mùi thơm
43. Miệng toả mùi thơm tuyệt vời
44. Dáng điệu, cử chỉ, dung mạo như sư tử
45. Đi đứng oai vệ như voi chúa
46. Tướng đi như ngỗng chúa
47. Đầu như quả ma-đà-na
48. Mọi thành phần đều đầy đủ
49. Bốn răng cửa trắng và sắc
50. Lưỡi màu đỏ
51. Lưỡi mỏng
52. Lông màu hồng
53. Lông mềm mại sạch sẽ
54. Mắt rộng dài
55. Tướng tử môn đầy đủ
56. Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen
57. Rốn chẳng lồi
58. Bụng chẳng lộ
59. Bụng thon
60. Thân chẳng khuynh động
61. Thân trì trọng
62. Thân lớn
63. Thân dài
64. Tay chân mềm mại, sạch sẽ bóng bẩy
65. Xung quanh có hào quang dài một trượng
66. Khi đi có hào quang chiếu trên thân
67. Coi chúng sanh bình đẳng như nhau
68. Chẳng khinh chúng sanh
69. Âm thanh tuỳ theo chúng sanh, chẳng tăng chẳng giảm
70. Thuyết pháp chẳng chấp trước
71. Tuỳ theo ngôn ngữ của chúng sanh mà thuyết giảng
72. Pháp âm ứng với thanh của chúng sanh
73. Tuần tự ứng với nhân duyên mà thuyết pháp
74. Hết thảy chúng sanh ngắm thân tướng Phật mà chẳng ngắm hết
75. Ngắm mãi không chán
76. Tóc dài và đẹp
77. Tóc chẳng rối
78. Tóc xoăn đẹp
79. Màu tóc như ngọc xanh
80. Tay chân là tướng bậc có đức.

32 tướng tốt của Đức Phật là kết quả tu hành vô lượng kiếp vì chúng sanh mà xả bỏ thân mạng, làm lợi ích lớn lao, nên được 32 tướng trang nghiêm này. Do đó, rất nhiều chúng sanh khi chiêm ngưỡng được thân tướng trang nghiêm của Đức Phật liền phát tâm Bồ-đề, dõng mãnh vượt thoát mọi dòng thác lũ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc mà chứng được quả vị tối hậu, Niết-bàn ngay trong tại cõi đời này.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb