Giải Hạn Năm NHÂM THÌN

Giải Hạn Năm NHÂM THÌN

Năm 2012 mãi tới ngày 13 tháng giêng (âm lịch) mới Lập xuân, tức là sau 18h40 phút ngày 5 tháng 2 dương lịch mới chính thức là năm NHÂM THÌN, cho nên những ai có nhu cầu xem Vận hạn, tướng số, Giải sao, và các thủ tục về Cuộc đời, sự nghiệp của [...]