Duyệt theo ngày Tháng Một 12th, 2013

Giải Hạn – Giải Sao năm 2014 – Giáp Ngọ

Giải Hạn – Giải Sao năm 2014 – Giáp Ngọ

THÔNG BÁO: Từ ngày 25  tháng 11 âm lịch nămQuý Tỵ  (tức ngày 27 tháng 12 năm 2013) đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày 7 tháng 2 năm 2014) chúng tôi liên tục cập nhật danh sách các tín chủ đăng ký làm sớ và cúng giải hạn, giải sao [...]

Giải Sao 2013

Giải Sao 2013

THÔNG BÁO: Từ ngày 2 tháng 12 âm lịch năm Nhâm Thìn (tức ngày 13 tháng 1 năm 2013) đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Quý Tỵ (tức ngày 19 thâng 2 năm 2013) chúng tôi liên tục cập nhật danh sách các tín chủ đăng ký làm sớ và cúng giải sao năm [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: