VĂN KHẤN GIAO THỪA

VĂN KHẤN GIAO THỪA

VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI Con kính Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị thần quan thổ công, thổ địa, thần linh chúa đất, chư vị ngũ phương, thần long mạch Chư vị đẳng thần. Tôn thần bản xứ tại ………… Hôm nay nhân lễ giao thừa năm Giáp Ngọ. Chúng con thỉnh mời: Ngài [...]