Duyệt theo ngày Tháng Mười 28th, 2011

Danh sách những tín chủ đã được gọi hồn cho người thân

Danh sách những tín chủ đã được gọi hồn cho người thân

Nguyễn Thị Hồng Thúy – ĐT 0988900569 gọi hồn cho Ông bà nội, bố chồng và anh chồng Nguyễn Thị Thuần – ĐT 0986964869 gọi hồn cho bố đẻ Nguyễn Đăng Hòa – ĐT 01676519145 gọi hồn cho bố đẻ và 2 chú ruột Nguyễn Thị Hồng – ĐT 0912139761 gọi hồn cho chồng Nguyễn [...]

TRUYỀN TÍCH CÁC VỊ THÁNH ( SƯU TẦM)

TRUYỀN TÍCH CÁC VỊ THÁNH ( SƯU TẦM)

TRUYỀN TÍCH CÁC VỊ THÁNH ( SƯU TẦM) ĐỆ NHẤT THÁNH MẪU – LIỄU HẠNH CÔNG CHÚA Ngài vận y phục mầu đỏ, tọa chính giữa trong tam tòa thánh mẫu. Có thánh tích tại Phủ Giầy, Nam Định. Ngài là con gái của vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, với truyền tích tái giáng [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: