Duyệt theo ngày Tháng Mười 30th, 2011

SỬ DỤNG GƯƠNG TRONG PHONG THỦY

SỬ DỤNG GƯƠNG TRONG PHONG THỦY

Trước hết nói về tấm gương: 1/ Những tấm gương có tác dụng phản chiếu:Khi người ta không muốn nhận các tia hay các nguồn sáng, các dòng Khí ( Qi )đi vào nhà hay một phần nào đó của ngôi nhà , người ta thường dùng gương để phản chiếu nhằm đẩy hắt các [...]

NGHI THỨC LỄ TANG

NGHI THỨC LỄ TANG

Cha mẹ lâm chung Theo”Những phong tục tập quán của người Việt Nam”.Lúc cha mẹ yếu gần mất “hấp hối” phải thay chỗ người nằm rước người lên nhà chính tẩm (nhà thờ) để đầu về đằng đông tỏ ra người “đắc kỳ tử” bảo cả nhà đều im không được nhộn nhạo, rồi sẽ [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: